Adatvédelmi szabályzat

2023. február 

A Hotel Sonnhof KG által közzétett anyagok értékes olvasójaként köszönjük, hogy megtisztel bennünket a bizalmával. Ön fontos számunkra, és a Hotel Sonnhof KG tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak biztonságát. A Hotel Sonnhof KG     (székhely:Rauris, Sonnblickweg 17, Ausztria), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy a 2011. évi CXII. törvény (az Információs Önrendelkezési Jogról és Információszabadságról) („Adatvédelmi törvény”) és  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) (EU) 679/2016 rendelet alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

Ez az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”) (a Hotel Sonnhof KG felhasználási feltételeivel (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) és az ezekben hivatkozott más dokumentumokkal együtt) határozza meg, hogy milyen jogalapon végezzük a Hotel Sonnhof KG által Önnel kapcsolatban gyűjtött, illetve Ön által a …………….. megadott személyes adatok feldolgozását. A személyes információk vagy adatok közé tartozik minden olyan információ, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon lehetővé teszik az Ön vagy más természetes személyek azonosítását (a továbbiakban: „Személyes adatok”). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az alábbiakat, amelyekből megismerheti az Ön Személyes adataival kapcsolatos nézeteinket és módszereinket és azt, hogy hogyan kezeljük az Ön Személyes adatait. Ez az Adatvédelmi szabályzat továbbá tájékoztatást tartalmaz az adatvédelemmel kapcsolatos jogait és azok gyakorlását illetően.

Adatkezelők

A …………………………………. A jelen Adatvédelmi szabályzat a …………………..nevében került kiadásra; ahol a szövegben a …………………..vállalkozásunk, szerepel az minden esetben az adatkezelőként eljáró ………………vállalkozásunkra vonatkoznak, vagyis arra a szervezetre, amely az Ön adatainak kezeléséért felelős, és amely az adatkezelés módját és céljait meghatározza. Az adatkezelő:

Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk …………………………………….cím.

Külső linkek

A ………………………………megbízásából külső szolgáltatók által tárolt és biztosított webhelyek és online szolgáltatások (a továbbiakban: „Webhelyek) hiperhivatkozásokat tartalmaznak más, a P…………………. nem kötődő webhelyekre, amelyekre a sajátunktól eltérő adatkezelési szabályzatok és gyakorlatok vonatkozhatnak. A …………………… nincsen befolyása ezekre a külső webhelyekre, és nem felelős az azok adatvédelmi szabályzatáért vagy gyakorlatáért, illetve tartalmáért, és a jelen Adatvédelmi szabályzat ezekre a webhelyekre nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy a mi webhelyünk elhagyása után nézze át a szóban forgó webhelyek adatvédelmi szabályzatát.

Milyen adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban

Az Önnel való kapcsolattartás módjától függően különféle Személyes adatokat gyűjthetünk, tárolhatunk vagy kezelhetünk Önnel kapcsolatban. Az általunk gyűjtött Személyes adatok a következő kategóriákba tartozhatnak:

 • Személyazonossági adatok, pl. utónév, családi név, felhasználónév vagy hasonló azonosító, megszólítás, születési dátum és nem;
 • Kapcsolattartási adatok, pl. lakcím, e-mail cím, illetve telefon- és fax szám;
 • Pénzügyi adatok, pl. bankszámla- és pénzforgalmi adatok;
 • Biztonsági kamerából/rendszámfelismerő rendszerekből származó adatok, azaz Önről vagy az Ön járművéről zártláncú televíziós rendszerrel készült képek vagy felvételek, illetve automatikus rendszámfelismerő kamerával a járművéről készült felvételek, amikor Ön a …………………………………………………………………..ingatlanában tartózkodik;
 • Átvilágítás és hasonló ellenőrzések alkalmával megszerzett adatok; ebbe beletartozhatnak az Ön személyazonosító adatai, kapcsolattartási adatai, az Ön előfordulása különféle szankciókat vagy korlátozásokat tartalmazó listákon – függetlenül attól, hogy közszereplőnek vagy közszereplővel kapcsolatban álló személynek minősül-e –, valamint a korrupcióval, bűnözéssel, szabályozói büntetésekkel és bírságokkal vagy rossz hírnévvel kapcsolatos információk;
 • Műszaki adatok, többek között az Ön Internet protokoll (IP) címe, belépési adatai, böngészője típusa és verziószáma, időzóna-beállításai és földrajzi helye, a böngészője beépülő moduljainak típusa és verziószáma, operációs rendszere és platformja, valamint az Ön által a Webhelyekhez való hozzáféréshez használt eszközök más technológiai adatai;
 • Profil-adatok, többek között az Ön felhasználóneve és jelszava, beállításai, visszajelzései és felmérésekre adott válaszai;
 • Használati adatok, többek között arra vonatkozó információk, hogy hogyan használja termékeinket és szolgáltatásainkat, a Webhelyeket is beleértve.
 • Marketing és kommunikációs adatok, többek között az Ön a Prologis és a Prologis külső szolgáltatói által küldött marketing-információkkal és anyagokkal kapcsolatos beállításai, valamint kommunikációs preferenciái;
 • Rendezvényekkel kapcsolatos adatok, többek között az Ön kapcsolattartási adatai, vendégekkel kapcsolatos és egyéb lényeges adatai, valamint utazási, szállással és étkezéssel kapcsolatos preferenciái, beleértve az étrenddel kapcsolatos igényeit; a ………………………..által szervezett rendezvényeken Önről készült fénykép- vagy videofelvételek (feltéve, hogy Ön az ilyen fényképek és videók felhasználásához hozzájárult).

A fentieken túl Összesített adatokat, pl. statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, használunk és megosztunk többféle célból. Az Összesített adatok az Ön személyes adatain is alapulhatnak, de azok a jogszabályok értelmében nem minősülnek személyes adatnak, mivel sem közvetlenül, sem közvetve nem teszik lehetővé egyes személyek azonosítását. Előfordulhat például, hogy az Ön használati adatait is felhasználjuk az összesítéshez annak kiszámításához, hogy felhasználóink milyen arányban használnak egy adott funkciót a webhelyen. Azokban az esetekben ugyanakkor, ha az Összesített adatokat oly módon ötvözzük vagy kapcsoljuk össze az Ön személyes adataival, hogy az közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi az Ön azonosítását, az ilyen módon kombinált adatokat Személyes adatokként kezeljük, és ilyen esetben azokra a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak érvényesek.

Nem gyűjtünk Önnel kapcsolatban semmiféle Különleges személyes adatot (ide tartoznak az Ön származására vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szexuális életére, szexuális irányultságára, politikai nézeteire, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vonatkozó információk, illetve genetikai és biometrikus adatok). Kifejezetten arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen különleges személyes adatot.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait

A……………………s által Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatok jellegét az Önnel fenntartott jogviszonyunk határozza meg az alábbiaknak megfelelően.

Az Ön által részünkre megadott információk

Ön a saját személyes adatait (online vagy papír-alapú) nyomtatvány kitöltésével vagy a …………….folytatott kapcsolattartás során (levélben, telefonon, e-mailben vagy egyéb módon) adhatja meg, például olyan esetben, amikor Ön:

 • a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban felvilágosítást kér, beleértve az ingatlanainkban bérelhető alapterülettel vagy befektetési lehetőségekkel kapcsolatos érdeklődést;
 • szerződést kíván kötni vagy szerződést köt a …………………..
 • szerződéses vagy üzleti kapcsolatunk során kommunikál a ……………………….
 • a …………valamelyik ingatlanában vagy logisztikai parkjában dolgozik vagy azt felkeresi;
 • Webhelyeinket használja például oly módon, hogy valamelyik Webhelyünkön felhasználói fiókot hoz létre vagy előfizet valamelyik szolgáltatásunkra, kiadványunkra, valamely online eszközre vagy platformra;
 • marketing információkat vagy tájékoztató anyagokat kér a ……………….
 • bejelentkezik valamely rendezvényünkre vagy részt vesz egy rendezvényünkön;
 • versenybe vagy akcióba nevez be;
 • felmérés keretében vagy egyéb módon visszajelzést ad a ……………..; vagy
 • a ………………… állásra jelentkezik.

Lényeges, hogy az Ön által a ……………..részére megadott személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, hogy a „Kapcsolat” részben megadott elérhetőségen tájékoztassa a …………….., amennyiben a ………………. megadott személyes adataiban változás történik.

Más forrásokból származó információk

A …………….. más forrásokból is megszerezhet bizonyos személyes adatokat. Ha például a ……………..üzleti kapcsolatban áll az Ön által képviselt szervezettel, az Ön munkatársai vagy más üzleti kapcsolattartók Önre vonatkozó információkat, például az ön kapcsolattartási adatait vagy az üzleti kapcsolatban játszott szerepére vonatkozó információkat közölhetnek a ………………

A ……………….külső adatszolgáltatóktól vagy nyilvánosan hozzáférhető információs forrásokból is beszerezhet személyes adatokat, többek között üzleti szükségleteinek kielégítése, üzleti tevékenységünk védelme vagy jogszabályi és szabályozói kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében. Példák az így megszerezhető adatokra:

 • Analitikai szolgáltatóktól, hirdetési hálózatoktól és kutatási információ-szolgáltatóktól (pl. Google, Google Analytics vagy Google Ads) származó műszaki adatok;
 • Nyilvánosan elérhető forrásokból, pl. kereskedelmi és céges nyilvántartásokból származó személyazonossági és kapcsolattartási adatok;
 • Személyazonossági és kapcsolattartási adatok az alábbi forrásokból: i) olyan külső szolgáltatók, akikkel üzleti tevékenységünk során kapcsolatba kerülünk, például brókerek, ügynökök, tanácsadók, értékbecslők, építési vállalkozók, eszköz- és ingatlankezelők, üzemeltetők, biztonsági vállalkozások, takarító és karbantartó szolgáltatók, külső kölcsönzők, bankok, értékbecslők és biztosítók, ii) szaktanácsadók, pl. ügyvédek, közjegyzők, könyvvizsgálók, könyvelők és adótanácsadók, iii) üzleti partnereink, pl. közös vállalati partnereink vagy befektetőink, illetve iv) ügyfeleink, például eszközvásárlás vagy -értékesítés során, illetve adott esetben mindezek alvállalkozói (a továbbiakban: „Harmadik személyek”);
 • Hitelképesség-vizsgáló ügynökségektől és átvilágítással foglalkozó szervezetektől származó adatok és információk pénzmosás-ellenes, háttérellenőrző és hasonló célokból; valamint
 • Külső szolgáltatóinktól, pl. biztonsági vállalkozásoktól kapott, biztonsági kamerából/rendszámfelismerő rendszerekből származó, illetve hozzáféréssel kapcsolatos adatok biztonsági és statisztikai célokból vagy biztonsági incidens bekövetkezte esetén.

Automatikusan gyűjtött adatok, sütik és más adatkövető eszközök

A Webhelyek használata során rögzítjük az Ön számítógépéről vagy más eszközéről származó információkat, illetve nyomon követjük az Ön tevékenységét. Előfordulhat például, hogy rögzítjük, hányszor kattint rá egy hivatkozásra, megállapítjuk, hogy egy adott internetes linkről vagy hirdetésről jutott el a Webhelyekre, vagy nyomon követjük, ahogyan a Webhelyek között mozog. Az automatikusan gyűjtött adatok körébe tartozhatnak többek között a sütik által gyűjtött műszaki adatok és információk, IP-címek, napló-adatok, böngésző-adatok és transzparens GIF-ek (a továbbiakban: „Automatikusan gyűjtött adatok”).

Az Automatikusan gyűjtött adatokat a Webhelyekkel kapcsolatos összesített tevékenység jelentése, valamint felhasználóink igényeinek alaposabb megismerése érdekében használjuk, hogy megalapozott döntéseket hozhassunk a Webhelyek tartalmát és kialakítását illetően. A Webhelyek használatának személyre szabása érdekében is felhasználhatjuk ezeket az Automatikusan gyűjtött adatokat. Előfordulhat továbbá, hogy harmadik személyekkel is megosztjuk az Automatikusan gyűjtött adatokat. Amennyiben személyes adatokat ad meg a ………………, előfordulhat, hogy az Automatikusan gyűjtött adatokat összekapcsoljuk az Ön által megadott személyes adatokkal és ily módon használjuk fel azokat, és az összekapcsolt adatokat ezt követően személyes adatokként kezeljük.

Előfordulhat, hogy bizonyos online tartalmaink – például egyes hirdetések – harmadik személyektől származnak, akik az Ön online tevékenységére vonatkozó automatikus adatgyűjtést végeznek. Ezek közé a harmadik személyek közé tartozhat például a Google Ads és a Burst Media. A harmadik személyek által gyűjtött információkra az adott külső személyek adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a ………………. ezekért az adatvédelmi szabályzatokért, módszerekért vagy tartalomért nem felelős.

Hogyan használjuk fel és osztjuk meg az Ön személyes adatait

Személyes adatait kizárólag a törvény által megengedett esetekben használjuk fel. Az Ön személyes adatainak felhasználására a leggyakrabban az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • az Önnel megkötendő vagy már megkötött szerződésünk teljesítése érdekében;
 • ha erre a …………… (vagy valamely harmadik személy) jogos érdekei miatt van szükség, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket;
 • jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében; vagy
 • bizonyos korlátozott esetekben, ha Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.

A személyes adatok feldolgozásának céljai

Az Ön személyes adatainak kezelését az Önnel fennálló jogviszonyunktól függően az alábbi célok érdekében végezhetjük:

 • hogy Önt, mint új ügyfelet, befektetőt, szolgáltatót vagy üzleti partnert regisztráljuk, és az Önnel folytatandó szerződéses vagy üzleti kapcsolatot létrehozzuk;
 • az Önnel folytatott kapcsolatunk kezelése érdekében, beleértve, hogy i) tájékoztassuk Önt, illetve szolgáltatásokat biztosítsunk az Ön részére üzleti tevékenységünkkel, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és befektetési lehetőségeinkkel kapcsolatban, ii) hozzáférést biztosítsunk az Ön részére ingatlanainkhoz és logisztikai parkjainkhoz, iii) kérdéseivel, hozzászólásaival és javaslataival kapcsolatban, vagy szükség esetén más okból kapcsolatba lépjünk Önnel, iv) termékeket és szolgáltatásokat szerezzünk be Öntől, v) kifizetéseket, díjakat és költségeket kezeljünk, valamint vi) felkérjük Ön a felméréseinkben való részvételre;
 • üzleti tevékenységünk bonyolítása és védelme érdekében, beleértve ingatlanaink és logisztikai parkjaink fenntartásának és javításának szervezését, az előfordult incidensek, sérülések és esetleges biztosítási igények bejelentését, az üzleti tevékenység folyamatosságát, az ingatlanok megtekintésének és ellenőrzésének ütemezését; az ügyfelek, befektetők, szállítók és szolgáltatók kiválasztásával kapcsolatos döntéseket és az ehhez kapcsolódó kockázatkezelést; termékeink és szolgáltatásaink üzembe helyezését és fejlesztését; a csalás és jogszerűtlen magatartás azonosítását és megelőzését;
 • hogy az Ön részére marketing-információkat és anyagokat biztosítsunk, beleértve a Prologis által szervezett rendezvényekre vonatkozó tájékoztatást, az Önt esetleg érdeklő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó javaslatokat és ajánlásokat, annak lehetővé tételét, hogy Ön részt vehessen promóciós tevékenységekben, pl. versenyekben és nyereményjátékokban, illetve a promóciós tevékenységek lebonyolítását, az Ön számára releváns Webhely-tartalmak és hirdetések eljuttatását, valamint a hirdetéseink hatékonyságának mérését vagy megismerését (minden említett esetben a direkt marketingre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően);
 • IT menedzsment ellátása érdekében, beleértve az infrastruktúra-menedzsmentet és az informatikai biztonságot, Webhelyeink kezelése és védelme érdekében, beleértve i) a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszerkarbantartást, támogatást, az adatokkal kapcsolatos jelentéseket és az adattárolást, ii) hogy tájékoztassuk Önt Webhelyeinek vagy egyéb szolgáltatásaink frissítéséről, iii) hogy belső piackutatási célból nyomon tudjuk követni, hogyan használja a Webhelyeket, továbbá iv) a Webhelyek, illetve a Prologis által a Webhelyeken népszerűsített vagy biztosított termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében;
 • a Webhelyek, üzleti folyamatok, termékek, szolgáltatások, marketing-tevékenység, ügyfélkapcsolatok és az ügyfélélmény fejlesztését szolgáló adatanalitikai módszerek használata miatt;
 • az ingatlanágazatban zajló trendek azonosítása, illetve összesített kutatási és statisztikai tanulmányok létrehozása érdekében;
 • cikkek, történetek, gyűjtemények és más írásos, multimédiás vagy más formátumban megjelenő kiadványok kiadása érdekében, szükség esetén az Ön kifejezett hozzájárulásával;
 • az üzleti tevékenységünkre vonatkozó valamennyi jogi és szabályozói előírásnak, illetve más törvényi, jogszabályi vagy az illetékes hatóságok által előírt követelménynek való megfelelés, vagy személyek vagy vagyontárgyak védelme, vagy csalások megelőzésének vagy kivizsgálásának elősegítése, vagy a Felhasználási feltételek vagy a ……………..egyéb szabályzatainak betartatása érdekében; illetve
 • üzleti tevékenységünk egészét vagy bármely részét érintő felvásárlással, összeolvadással, átszervezéssel, értékesítéssel vagy egyéb tranzakcióval kapcsolatban.

Időről időre előfordulhat, hogy a fentiekben ismertetett jogszabályi megfeleléssel és az üzleti tevékenység védelmével kapcsolatos okokból felülvizsgáljuk a rendszereinkben tárolt személyes adatokat – beleértve az Ön által a …………………részére küldött e-mail és egyéb üzenetek tartalmát és az azokkal kapcsolatos más információkat. Ide tartozhatnak a különféle peres eljárásokkal kapcsolatos információk közlését érintő ellenőrzések, illetve a belső vagy külső szabályozással vagy nyomozásokkal kapcsolatos adatok felülvizsgálata.

A hatályos törvények által megengedett esetekben az ellenőrzéseket ésszerűen és arányosan bonyolítjuk le és a megfelelő vezetői szinten hagyjuk jóvá. Az ellenőrzésekhez hozzátartozhat az is, hogy az Önre vonatkozó információkat az illetékes hatóságoknak és a peres feleknek is átadjuk.

Esetenként előfordulhat, hogy az Ön e-mail és más üzeneteihez az üzleti tevékenységgel összefüggő okokból (például az érintett munkatárs nincs a munkahelyén vagy már nem dolgozik a ……………) más személyek is hozzáférhetnek azon munkatársunkon kívül, akivel Ön eredetileg kommunikált.

Személyes adatainak kezelését kizárólag a fentiekben ismertetett célok érdekében végezzük. Amennyiben a törvény vagy az Önnel kötött szerződés értelmében személyes adatokat kell gyűjtenünk Önnel kapcsolatban, és Ön nem biztosítja számunkra a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel fennálló (vagy megkötni kívánt) szerződést vagy nem tudjuk biztosítani az igényelt terméket vagy szolgáltatást.

Ha Ön nem járul hozzá marketing anyagok küldéséhez, akkor ilyen célra nem használjuk fel az Ön személyes adatait. Amennyiben a továbbiakban nem kíván marketing üzeneteket kapni a …………….., erről a preferenciái módosításával értesíthet bennünket az ebből a célból elektronikus marketing anyagainkban található nyomtatványok és hivatkozások segítségével, vagy ha felveszi a kapcsolatot velünk.

Ha további információkra van szüksége arra vonatkozóan, hogy milyen célokra használjuk fel a személyes adatokat, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az adatok címzettjei

A fentiekben ismertetett okokból az alábbi személyekkel oszthatjuk meg az Ön személyes adatait:

 • (a fentiekben meghatározott) Harmadik személyek;
 • egyes kiválasztott harmadik személyek, többek között analitikai és keresőmotor szolgáltatók, akik a Webhelyekkel kapcsolatos tárhelyszolgáltatással, támogatással, fejlesztéssel és optimalizálással segítik a ………………….tevékenységét;
 • informatikai és rendszergazda-szolgáltatásokat nyújtó külső szolgáltatók;
 • olyan harmadik személyek, akik részére üzletünket vagy eszközeinket (azok egy részét) értékesítjük, átruházzuk vagy velük egyesítjük;
 • a …………………….részére marketing, reklám-, kommunikációs és más kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek, többek között rendezvényszervezők, marketinges és online ügynökségek; illetve
 • szabályozó és más hatóságok, amelyek bizonyos esetekben az adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos jelentési kötelezettséget írnak elő.

Határon átnyúló adattovábbítás

A személyes adatok továbbítását illetően óvintézkedéseket és szerződéses biztosítékokat alakítottunk ki. A határon átnyúló adattovábbításra az Európai Bizottság által kiadott és az általános adatvédelmi rendelet 46. cikkében említett általános szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további tájékoztatást szeretne az említett megállapodásokra vonatkozóan, (beleértve az érintett megállapodások szövegét)

A személyes adatok harmadik személyek részére történő továbbítását illetően a ……………………… megállapítja, hogy szükség van-e bármilyen különleges adatbiztonságot szolgáló előzetes intézkedésre az érintett harmadik személyekkel kapcsolatban, és szükség esetén végrehajtja a biztonsági intézkedéseket.

Adatmegőrzés

A ……………………… biztosítani kívánja, hogy a személyes adatokat kizárólag az adatkezeléshez ésszerűen szükséges ideig őrizze meg. A vonatkozó adatmegőrzési időszak attól függ, hogy milyen célra gyűjtöttük az érintett személyes adatot, illetve hogy milyen adatmegőrzési kötelezettségei vannak a …………………..a hatályos jogszabályok alapján, amelyek értelmében az adatokat bizonyos ideig kötelezően meg kell őrizni.

Előfordulhat, hogy személyes adatait az adatfeldolgozási okok miatt a szükségesnél hosszabb ideig megőrizzük, pl. reklamáció esetén vagy ha okkal feltételezhető, hogy az Önnel fennálló kapcsolatunkat illetően peres eljárásra kerülhet sor. Bizonyos esetekben kutatási vagy statisztikai célból (az összesített statisztikai kutatásokat is beleértve) előfordulhat, hogy személyes adatait anonimizáljuk, amely esetben a szóban forgó adatokat az Ön értesítése nélkül határozatlan ideig felhasználhatjuk.

Informatikai biztonság

Megfelelő technikai és szervezési óvintézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy személyes adatainak elvesztését, illetéktelen felhasználását vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, azok közlését, módosítását vagy megsemmisülését megakadályozzuk. A ……………. minden esetben biztosítani kívánja, hogy az Ön személyes adataihoz kizárólag olyan személyek férhessenek hozzá, akiknek az információkra a munkavégzéshez feltétlenül szükségük van.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az internetes adatátvitel 100%-os biztonságát vagy hibamentességét nem lehet garantálni, ezért kérjük, hogy gondosan válogassa meg, milyen információkat oszt meg vállalatunkkal az Interneten.

Megfelelő eljárásokat alkalmazunk a személyes adatokkal kapcsolatos tényleges vagy feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére, és az adatvédelmi incidensekről minden esetben tájékoztatjuk Önt, illetve az illetékes szabályozó szervet, ha ezt törvényi kötelezettség írja elő a …………….. számára.

Kiskorúak adatainak védelme

A …………………. szándékosan nem gyűjt és nem őriz meg 18 éven aluli személyektől származó adatokat. A Webhelyeken nem találhatók a 18 évnél fiatalabb korosztálynak szóló információk, és a Felhasználási feltételeink értelmében a Webhelyeinkhez való hozzáférés csak a 18. életévüket betöltött személyek részére megengedett. Felhasználóink a Webhelyek használatával kijelentik, hogy a 18. életévüket betöltötték.

Amennyiben kiskorú személy személyes adatokat ad meg …………………… a kiskorú szülője vagy gondviselője (vagy a hatályos helyi törvények értelmében ezzel egyenértékű jogokkal rendelkező személy) megkeresheti a ……………………, hogy az információkat töröljük a rendszerünkből. Ennek érdekében felveheti velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy egy kiskorú szülői hozzájárulás nélkül adott meg személyes adatokat a ……………….., megtesszük a szükséges intézkedéseket az információk eltávolítása érdekében.

Az érintettek jogai

A …………………………által tárolt személyes adatait illetően Önt személyesen is különféle jogok illetik meg. Joga van többek között az alábbiakra:

 • Hozzáférést kérhet a személyes adataihoz. Ennek értelmében másolatot kérhet a ……………. által tárolt személyes adatairól, és ellenőrizheti, hogy azokat a ……………..jogszerűen kezeli-e.
 • Kérheti az általunk tárolt személyes adatai helyesbítését. Ennek értelmében kérheti az általunk tárolt bármely hiányos vagy pontatlan személyes adata helyesbítését.
 • Kérheti személyes adatai törlését. Ennek értelmében kérheti, hogy a ………….. törölje személyes adatait, ha azok kezelése a továbbiakban nem indokolt.
 • Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a …………….  a saját (vagy harmadik fél) jogos érdekére hivatkozik, viszont az Ön egyedi helyzete úgy alakult, hogy tiltakozni kíván az ezen a jogalapon történő adatkezelés ellen. Jogosult továbbá tiltakozni adatainak kezelése ellen abban az esetben is, ha az adatgyűjtés közvetlen üzletszerzési céllal történik.
 • Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Ennek értelmében kérheti, hogy a …………………. függessze fel személyes adatainak kezelését, például abban az esetben, ha azt szeretné, hogy a …………………… igazolja az adatkezelés pontosságát vagy indokoltságát.
 • Kérheti személyes adatai harmadik fél részére történő átadását.

Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni a kérésének, például ha jogszabály kötelezi társaságunkat az Önre vonatkozó bizonyos személyes adatok megőrzésére vagy kezelésére. Ilyen esetben erről a kötelezettségről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatjuk. Előfordulhat, hogy olyan információkat kérünk Öntől, amelyek segítenek személyazonosságának ellenőrzésében, hogy Ön gyakorolni tudja a személyes adataihoz való hozzáférés jogát, illetve az Önt megillető bármely egyéb jogot.

Ha élni kíván említett jogaival, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk.

Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat módosítása

A Webhelyek használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt mindenkori feltételeket, beleértve a személyes adatok a ………………. által történő gyűjtésére és felhasználására vonatkozó feltételeket, valamint a …………………Felhasználási feltételeit.

Mivel az Adatvédelmi szabályzat szükség szerint módosítható, arra kérjük, hogy időről időre ismételten tanulmányozza a ……………… Adatvédelmi szabályzatát. A módosított Adatvédelmi szabályzat a Webhelyeken történő közzétételekor lép hatályba; a mindenkori módosítás dátumát az első oldal tetején jelöljük. Amennyiben Ön az Adatvédelmi szabályzat módosításának közzétételét követően továbbra is használja a Webhelyeket, azzal elfogadja a módosításokat és az Ön személyes adatainak a módosított szabályzatnak megfelelő felhasználását. A ………………… jogosult, de nem köteles e-mailben vagy más módon tájékoztatni Önt a jelen Adatvédelmi szabályzat módosításáról.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van vagy aggálya merülne fel a jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy Személyes adatai a …………………….által történő kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a helyi adatvédelmi hatóságnál is bejelentést tehet. Az uniós adatvédelmi hatóságok listája az alábbi linken található: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Mindezekkel együtt szeretnénk, ha hatóságok megkeresése előtt alkalmunk nyílna rá, hogy a problémát kezeljük, ezért kérjük, hogy felmerült aggályait illetően forduljon elsőként hozzánk.